Close

Civil/Familia-Cat

Civil / Familia

Civil/Família En l’àmbit del dret civil actuem en les següents matèries:Desnonaments.Execucions hipotecàries.Responsabilitat civil contractual i extracontractual.Reclamacions de quantitat.La nostra actuació en l’àmbit del dret de família es centra en:Mesures provisionals.Divorcis i separacions, tant mutu acord com contenciós.Parelles de fet.Guarda i custòdia de fills menors.Modificacions de mesures acordades en sentència de separació o divorci.Reclamació de pensions i incompliment de règim de visites.Tuteles i curateles.Demandes de filiació matrimonial i extramatrimonial.

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y servicio durante la navegación. Podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies